Läsa & lyssna

Är du en sökare? Försöker att förstå den världen, meningen med livet. Vill förändra och utvecklas. Men vet inte var du ska börja. Många av mina andliga vägledare har jag mött bokvägen eller via en artikel någonstans. Litteratur som spänner från Dag Hammarskiölds Vägmärken, Joyce Meyers andliga vägledning till biografier och romaner av de mest skilda slag, men med en gemensam nämnare; tro på något större än allt, skaparen, Gud och Jesus. För mig är bibeln böckernas bok. Den utgör grunden. Att varje dag reflektera över olika citat.

Första kontakten med bibeln var en ungdomsversion som jag lånade på biblioteket. Minns inte vad jag tyckte eller kände. När jag konfirmerades gav min älskade farmor i Danmark mig ett presentval: Jordglob eller bibel. Jag valde världen.

Sen dröjde det till hösten 2014. Jag hade börjat mailväxla och haft långa samtal i telefon med min blivande hustru Maria. Plötsligt kom det ett paket. Två biblar!

”Det du kallar meditation är bön. Skaparen är Gud”, förklarade Maria.

Biblarna blev en dörröppnare. Plötsligt blev allt solklart. En bibel har hebreisk utgångspunkt och den andra The Message av Eugene Peterson, är en lättläst version av Nya testamentet. Den blev min riktiga ingång till Bibelns värld. Numera läser jag dagligen dels den svenska bibeln via nätet, men också en engelsk version, som ger lite större möjligheter, bland annat genom olika typer av läsplaner. Du kan också enkelt koppla bibelcitat till dina egna bilder. Dagens lösen är också en följeslagare under min morgonmeditation.

No Comments

Leave a Reply