Vägen till frid

Tro

Känner du dig tom inombords? Känslan av att ha allt och ändå inget. Du har nått många av dina mål. Mänskliga mål. Familj. Barn. Huset ni drömt om. Du är kanske ekonomiskt oberoende.

Ändå skramlar det av tomhet.

Det är som att famla i mörker. Skrika ut ångest, panik. Hålla upp en fasad. Börja söka efter någon mening. I allt vill jag inte tillbaka till det gamla, utan vidare. Nya mål. Nya utmaningar. Inget drar. Vaskar runt i samma vatten.

Ändå vetande, på djupet, att det finns något större än allt. Ja, en Gud. Som skapat allt.

Men varför ser då världen ut som den gör? Varför mår så många så dåligt? Allt materiellt finns där. I Sverige behöver ingen svälta. Ändå mår vi så illa, att mer än en miljon äter antidepressiva läkemedel. 

Det är knappast Gud som ställt till det. Varken hur det ser ut globalt eller i våra personliga liv.

Varför gör han inte något? frågar du.Har du bett honom om hjälp? Det förutsätter tro. Inte bara att ropa när du behöver något eller hamnat i knipa.

Att tro är att välja riktning där Ordet, bibeln är vägvisaren, rättesnöret.Om alla följde budorden vore världen en fridfull plats, ett paradis. Så är det inte.

För mig har Gud alltid funnits vid min sida. Jag har så ofta fått hjälp i svåra eller problematiska situationer. Slumpen existerar inte i min värld. Någon har alltid funnits vid min sida, jag kallade honom inte Gud eller min fader, som idag. Men min upplevelse av kristendomen som religion var och är fortfarande inte positiv, vilket gjorde mig till en andlig sökare. Jag har inte judiskt påbrå (vad jag vet), ändå attraherades jag tidigt av det judiska. Idag med kluvna känslor, vilket är en annan historia.

Jag är inte religiös. Jag är troende. 

Min önskan är att den här bloggen ska sprida Ordet, att fler upptäcker hur tomheten kan fyllas. Hur ett citat från bibeln kan förändra dagen, kanske livet.

Att du aldrig mer behöver vara ensam även om du är själv.Att du kan bli vägledd.

Tro är grunden till allt. Med tron kommer också kärleken till livet, till skapelsen och att det i ett mörker alltid finns en strimma av ljus som föder hopp.


Tack för att just Du läser det här.

Rikard Lehmann

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply