Bort från rädslor.

Rädsla
Vad är det vi får oss till livs vid frukosten och på nätet generellt? Hopp och rädslor.
Hopp och skrämsel.

Ena dagen: Allt färre sjuka och döda av covid.Nästa dag: Nytt lagförslag som ger möjlighet att göra riktig lockdown. Tredje våg fruktas. Behov av tredje och fjärde sputan. . .


Plötsligt är Sverige enligt statistik bland de bästa; vi har mindre överdödlighet.
Det är inte lätt att vara människa med alla budskap, som pendlar mellan hopp och i synnerhet rädsla.
Dagen efter sabbat bjuder på dimma, plusgrader. Det vackra vita är ett vackert minne. Nästa vecka kommer våren. Skönt det också.
Och i helgen träffade vi sonen med familj. Vi tänker inte leva i rädsla. Försiktighet, ja. Men inte rädsla.
Började ändra lite i bloggen, trots sabbat. Slutade snabbt.

”Den som lyssnar till er,
han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig.
Men den som avvisar mig,
han avvisar honom som har sänt mig.«”

‭‭Lukasevangeliet‬ ‭10:16‬ ‭B2000‬‬ https://www.bible.com/154/luk.10.16.b2000

Läser vidare i Meyers bok. ”Ditt sanna värde.” Om vikten av självkänsla, att inte döma sig själv, hata sig själv. Vi är Guds barn. 

”till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd”

‭‭Efesierbrevet‬ ‭1:6-7‬ ‭B2000‬‬ https://www.bible.com/154/eph.1.6-7.b2000
Gud offrade sin son för att vi skulle kunna få förlåtelse. 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply